Ensamble Musica per voi

Bc. Klaudia Vašinová DiS. art. 

Spev

Bc. Jozef Čuban DiS. art.

Gitara, lutna, romantická gitara

Mgr. Jana Blaščáková DiS. art.

Klavír

Bc. Michal Mikuláš 

Kontrabas, violončeolo

Bc. Filip Fejtl 

Klavír

Klaudia Vašinová

absolventka Cirkevného konzervatória v Bratislave v odbore operný spev a rozširujúceho štúdia opereta. Bakalárske štúdium ukončila na Hudobnej a umeleckej akadémii Ján Albrechta v Banskej Štiavnici. Laureátka speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch, Laureát a cena riaditeľa speváckej súťaži pre ZUŠ a Konzervatória Žerotín Olomouc, Čestné uznanie Medzinárodnej speváckej súťaži duchovnej a koncertnej hudby Koměříž, Semifinalistka Concorso Internazionale pre Cantanti Lirici Rolando Nicolosi v Taliansku, Semifinalistka medzinárodnej speváckej Conrosco per giovani cantanti lirici d´ Europa. Absolvovala spevácke kurzy u Anny Hrušovskej - štýl talianského belcanta, Interpretačné spevácke kurzy u Sarah Meredith- Interpretácia amerických piesní, Medzinárodné interpretačné kurzy pod vedením doc. MgA. Zdeněka Šmukaře a Tatiani Teslya. V súčasnosti poslucháčka posledného ročníka Mgr.art štúdia na HUAJA v Banskej Štiavnici v odbore interpretácia a hudobná teória. Spevácka prax v zahraničí i na Slovensku ( Salamandrové dni - Banská Štiavnica, Bojnické leto - Bojnice, Medzinárodný kongres lekárov - Vyhne, komorné koncerty - Pezinok, Expo - Portugalsko, Lecco - Taliansko, Rím - Slovenské veľvyslanectvo, Miláno- prehliadka mladých spevákov, Adventné koncerty v Banskej Štiavnici, Popradské vianoce 2016 .... ) Ako sólistka koncertne vystúpila s Komorným orchestrom ZOE, s Karlovarským symfonickým orchestrom, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu... Spolupracovala s dirigentami ako: Janka Rýchla, Mirko Krajči, Andrian Kokoš, František Drs. Je aktívny člen Ensamble musica per voi.

Jozef Čuban 

je absolventom Košického konzervatória v odbore hra na klasickej gitare. Zúčastnil sa na viacerých majstrovských gitarových kurzoch. V súčasnosti poslucháčom 1. ročníka Mgr.art HUAJA v Banskej Štiavnici v odbore interpretácia a hudobná teória pod vedením doc. Mgr. art. Adama Marca, ArtD. Absolvoval mnoho koncertov doma aj v zahraničí.( Salamandrové dni - Banská Štiavnica, Hudobné bojnické leto - Bojnice, Medzinárodný kongres lekárov - Vyhne, Adventný koncert v Banskej Štiavnici, Popradské vianoce 2016...) Aktívny člen Ensamble musica per voi.


Jana Blaščáková

Absolventka Konzervatória v Košiciach, z klavírnej triede Mgr. art. Melánie Hermanovej. V štúdiu pokračovala na Katedre hudby Žilinskej univerzity v Žiline v odbore učiteľstvo hudobného umenia - klavír pod vedením Mgr. art. Kamila Mihalova,ArtD. Počas štúdia na vysokej škole sa zúčastnila na klavírnych kurzov u Agata Holdyk a Ladislav Pulchert. Taktiež sa zúčastnila Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti, kde v kategórií komorná hra získala v roku 2014 prvé miesto a v roku 2016 taktiež prvé miesto v kategórií sólová hra na klavíri. V roku 2015 účinkovala vrámci projektu Noc hudby v dome umenia Fatra v Žiline. Absolvovala koncerty na Slovensku i v zahraničí.( Adventný koncert v Banskej Štiavnici, Popradské vianoce 2016 ) 

Michal Mikuláš

Po gymnaziálnych štúdiách nastúpil na štátne hudobné konzervatórium v Brne v odbore hra na kontrabas a neskôr na Hochschulle fur music v Luzerne vo Švajčiarsku. Bakalárske štúdium ukončil na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej štiavnici, momentálne je študentom posledného ročníka Mgr.art ročníka.  Je Laureát medzinárodnej súťaži Františka Gregori v Kroměříži.  Bol členom viacerých orchestrov napr: Luzerner Sinfonieorcherster, Severočeská filharmonie Teplice, Pražská komorní filharmonie a iné. Okrem koncertnej a umeleckej činnosti sa venuje aj vlastnej tvore v oblasti spojenia hudby, literatúry a výtvarného umenia.  V roku 2012 mu vyšiel básnický debut "V očistci diaľok" .

 Filip Fejtl

Klavirista a skladateľ. Na konzervatóriu študoval hru na klavír pod vedením Milana Pacovského. Neskôr pokračoval v štúdiu na Univerzite v Ostrave pod vedením Mgr. Moniky Tugendliebov a Igora Katajeva.  Momentálne študuje posledný ročník Mgr. art. na Hudobnej a umeleckej Akadémii v Banskej Štiavnici pod vedením Mgr. art Petrom Pažickým ArtD. Absolvoval klavírne interpretačné kurzy a workshopy u Piers Lane, Ivana Klánskeho a Pascala Rogé. Okrem koncertnej činnosti sa venuje tvorbe hudby pre film, hry, kompozícií experimentálnej a elektro- akustickej hudby.