Ensamble Musica per voi
www.facebook.com/ensamblemusicapervoi

Ensamble Musica per voi je zoskupenie mladých umelcov, ktorých hudba je určená pre všetkých ľudí milujúcich vážnu hudbu. Ich repertoár tvoria skladby od obdobia renesancie až po hudbu 21. storočia, ktorá je pretransformovaná a podaná inak, ako ju poznáte.

Zoskupenie Ensamble musica per voi vzniklo na pôde Hudobnej a umeleckej akadémií Jána Albrechta v Banskej Štiavnici v roku 2016. Poskytujeme profesionálne koncerty v oblasti klasickej hudby. Náš repertoár tvoria skladby od baroka až po skladby 21.storočia. Zoberáme sa aj na interpretáciou skladieb od Slovenských skladateľov ktorých reprezentujeme aj za hranicami Slovenska. Skladby na koncert vyberáme vždy podľa dopytu.  Účinkujeme v rôznych zoskupeniach a to: violončelo, kontrabass, gitara, spev, klavír.  Skladby máme prispôsobené vždy tak, aby v divákovi zanechali hudobnú stopu a krásny zážitok z koncertu. 

 Hladáte interpetov na svoje podujatie? 
Ensemble Musica per voi Vám ponúka komorné koncerty vážnej hudby, výchovné koncerty, workshopy zamerané na vážnu hudbu... Podporíte tým mladých umelcov.